Rechtsbijstand in de binnenvaart

Uw continuïteit gewaarborgd

Rechtsbijstand

Als ondernemer loopt u het risico dat u wordt geconfronteerd met schades die anderen aan uw bezittingen of vermogen toebrengen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met ontslagprocedures, incassoclaims, claims van rechtswege et cetera. Indien u in dergelijke zaken uw recht wilt halen, is het prettig als er een rechtsbijstandsverzekering loopt. U kunt deze verzekering gebruiken om anderen die u schade hebben berokkend, in rechte aan te spreken. In het algemeen legt u, als u geconfronteerd wordt met een (juridisch) geschil, de zaak voor aan een jurist van de verzekeraar, die uw schade vervolgens beoordeelt c.q. begeleidt. Indien de verzekeraar een bepaalde expertise niet in huis heeft, wijst zij over het algemeen een gespecialiseerde advocaat toe.

 

Offerte aanvragen

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.