duikersverzekering-voor-beroepsduikers

Duikersverzekering voor beroepsduikers

Als maritiem verzekeringsspecialist zijn wij bekend met uw werkzaamheden en risico’s. Daarom hebben wij speciaal voor beroepsduikers een aantal kwaliteitsverzekeringen verzorgd in samenwerking met de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen (NADO). Zo profiteert u niet alleen van een waardig sparringpartner, maar ook van een goede verhouding van de verzekeringsvoorwaarden t.o.v. de prijs. Met de beroepsduikersverzekeringen zijn financiële risico’s afgedekt.

Wat kunt u verzekeren?

Aansprakelijkheidsverzekering
Wij hebben een speciale prijs- en conditie afspraak gemaakt specifiek gericht op veel voorkomende werkzaamheden binnen uw vakgebied. Bijvoorbeeld bij offshore werkzaamheden.

Wat is de verzekerde hoedanigheid?
Duikwerkzaamheden exclusief sport- en recreatieduiken

Wat zijn de verzekerde bedragen?

  • € 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal;
  • € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Wat is uw eigen risico?

  • € 2.500,00 per aanspraak voor zaakschade;
  • € 10.000,00 per aanspraak voor opzichtschade.

Standaard opzichtdekking meeverzekerd /  Wat is opzicht?
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie en behandeling. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van € 100.000,00 per aanspraak met een maximum van € 200.000,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag.

Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:

  • aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft;
  • in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies;
  • aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning);
  • indien en voor zover gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum

Premie
€ 1.000 per deelnemer per jaar, nog te verhogen met poliskosten en 21% assurantiebelasting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Omdat arbeidsongeschiktheid een van uw zwaardere risico’s is (met een grote financiële impact) is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Wij ondersteunen u graag. Zo vergelijken wij verschillende kwaliteitsverzekeringen en geven u een passend advies.

Ongevallenverzekering

Omdat een ongeval in een klein hoekje zit hebben wij voor u een ongevallenverzekering ingekocht. De verzekering komt tot uitkering bij:

  • Een ongeval met dood tot gevolg: € 100.000,-
  • Een ongeval met blijvend letsel: € 200.000,-

De premie bedraagt € 375,- per persoon per jaar.

Duikuitrusting
Omdat iedere uitrusting anders is, adviseren wij u graag in een passende dekking voor u en uw materialen.

Zakelijke reisverzekering
Desgewenst kunt u uw producten aanvullen met een zakelijke reisverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze servicedesk zakelijk.

Duikersverzekering aanvragen

Onderstaand treft u ons offerte aanvraagformulier. De ervaring leert dat deze ongeveer 5 minuten van uw tijd zal vergen. Dit formulier is noodzakelijk om uw risico’s zo goed mogelijk in te schatten en u als klant beter te leren kennen.

 * Velden met een ster (*) zijn verplicht.
Algemene gegevens
Interesse in:

Aansprakelijkheidsverzekering


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallenverzekering

Meer informatie?

Voor meer informatie of bij vragen kunt u terecht bij onze servicedesk zakelijk. Wij zijn telefonisch te bereiken via: 010 – 360 1480, of per mail via: sdz@saa.nl.