pensioen2_crop_cy0_cx0_dpc_fu1_fuc255255255_fut_w485_h130

Pensioen

Een pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is echter niet altijd eenvoudig waarbij wetgeving en arbeidsrechtelijke consequenties continu in beweging zijn. Wij kunnen u met onze jarenlange ervaring hierin adviseren.

Onze dienstverlening met betrekking tot pensioen bestaat uit het volgende:

 • Advies aan werknemer m.b.t. pensioen per pensioendatum
 • Advisering van collectieve pensioenregelingen
 • Advisering van individuele pensioenregelingen
 • Advisering van pensioen voor de directeur grootaandeelhouder
 • Beheerwerkzaamheden m.b.t. pensioenregelingen
 • Arbeidsrechtelijke ondersteuning
 • Pensioencommunicatie
 • Onderzoek verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)

Het pensioenstelsel

Pensioen is niet altijd eenvoudig en er komt een hoop bij kijken. Indien u meer informatie wenst over het pensioenstelsel in Nederland dan kunt u dit hier vinden.

Lees meer

ANW Hiaat

Wanneer een werknemer overlijdt, kan de partner een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet (ANW). Helaas heeft niet iedere partner recht op een ANW uitkering. Om de achterblijvende partner meer zekerheid te bieden m.b.t. het inkomen kunt u een (vrijwillige of verplichte) ANW Hiaat verzekering afsluiten. Hierdoor wordt een mogelijke inkomensdaling van de achterblijvende partner beperkt.

Lees meer

Bedrijfstakpensioenfonds

Diverse werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt met betrekking tot het hanteren van één pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak. Een pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak wordt ook wel een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) genoemd. Er kan sprake zijn van een verplichte en/of vrijwillige deelname. Een bedrijf valt onder de werkingssfeer van een Bpf indien een bedrijf in hoofdzaak bepaalde activiteiten uitvoert of is gaan uitvoeren. Er zijn in Nederland meer dan 70 bedrijfstakpensioenfondsen.

Lees meer

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons.

U kunt uw eigen pensioenoverzicht inzien met uw Digid via de website Mijn pensioenoverzicht

Offerte aanvragen

Onderstaand treft u ons offerte aanvraagformulier.

 * Velden met een ster (*) zijn verplicht.
Aanvraagformulier

De voordelen van SAA

 • Jarenlange pensioenervaring

 • Volledig onafhankelijke adviseur

 • Volledig actueel op het gebied van wet- en regelgeving

 • Gespecialiseerd op het gebied van pensioen en arbeidsrechtelijke consequenties

Advies- en beheer

Om een goed advies te geven bestaat ons adviestraject uit diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in vier onderdelen:

Inventarisatie

Wij starten onze inventarisatie met het verzamelen van belangrijke bedrijfsgegevens. Daarnaast vervaardigen wij een volledig klantprofiel, inclusief uiteenzetting van de financiële positie. Vervolgens gaat onze inventarisatie verder op onderstaande gebieden:

 • Risicobereidheid van de werkgever
 • Kennis en ervaring werkgever
 • Pensioen en afspraken
Analyse

Na onze inventarisatie analyseren wij de verkregen informatie voor u. Binnen dit onderdeel voeren wij onderstaande werkzaamheden uit:

 • Wij starten met het analyseren van diverse potentiele producten welke eventueel in aanmerking komen voor u.
 • Ten tweede vragen wij diverse offertes op bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.
 • Ten derde vergelijken wij de opgevraagde offertes en maken een samenvatting voor u waarin de pluspunten en de minpunten staan vermeld.
 • Tot slot benoemen wij de relevante wet- en regelgeving welke van belang is bij de totstandkoming van ons advies aan u.
Advies

Wanneer wij onze analyse hebben afgerond brengen wij ons advies uit. Ons advies is voorzien van een duidelijke onderbouwing. Daarnaast treft u de eventuele afstemming met diverse partijen zoals bijvoorbeeld personeel, BPF en ondernemingsraad aan.

Nazorg

Wanneer ons advies is afgerond dan wordt dit vastgelegd in een adviesdossier, vervolgens kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van onze nazorgwerkzaamheden, ook wel onze beheerwerkzaamheden genoemd.

WIA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een voorziening voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden en de opvolger van de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO). De WIA verzorgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken.

Lees meer