Pensioen

Uw pensioen op maat

Alles over algemen nabestaandenwet

Wanneer een werknemer overlijdt, kan de partner een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet (ANW). Helaas heeft niet iedere partner recht op een ANW uitkering. Om de achterblijvende partner meer zekerheid te bieden m.b.t. het inkomen kunt u een (vrijwillige of verplichte) ANW Hiaat verzekering afsluiten. Hierdoor wordt een mogelijke inkomensdaling van de achterblijvende partner beperkt.

Wie heeft recht op een ANW uitkering?

De achterblijvende partner heeft alleen recht op een ANW uitkering in één van onderstaande drie situaties:

  1. De partner is geboren voor 1 januari 1950
  2. De partner is geboren op of na 1 januari 2015 en verzorgt minstens één kind jonger dan 18, of is zwanger
  3. De partner is voor 45% of meer arbeidsongeschikt

De hoogte van de uitkering

De ANW uitkering bedraagt 70% van het minimumloon. Indien de partner kinderen onder de 18 jaar heeft dan is de ANW uitkering 90% van het minimumloon. Daarnaast is de uitkering afhankelijk van het inkomen. Als de partner een inkomen heeft, wordt dit gedeeltelijk in mindering gebracht op de ANW uitkering. Inkomsten van een WW-, WAO- of WIA uitkering worden volledig gekort.

Periode van uitkering

Een ANW uitkering eindigt wanneer:

  • de nabestaande de AOW leeftijd bereikt;
  • de nabestaande hertrouwt of gaat samenwonen;
  • het jongste kind 18 jaar wordt;
  • de nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is , of voor minder dan 45%.

Heeft u nog vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ons contact met ons opnemen.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.