Pensioen

Uw pensioen op maat

Bedrijfstakpensioenfonds

Diverse werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt met betrekking tot het hanteren van één pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak. Een pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak wordt ook wel een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) genoemd. Er kan sprake zijn van een verplichte en/of vrijwillige deelname. Een bedrijf valt onder de werkingssfeer van een Bpf indien een bedrijf in hoofdzaak bepaalde activiteiten uitvoert of is gaan uitvoeren. Er zijn in Nederland meer dan 70 bedrijfstakpensioenfondsen.

Verplichtstelling van een Bpf

Een verplichte deelname volgt uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf2000). Een Bpf is gerechtigd om in bepaalde situaties een werkgever, welke reeds een pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, te verplichten de huidige pensioenregeling te annuleren en alsnog, met terugwerkende kracht, verplicht te laten deelnemen aan het Bpf. Dit kan enorme financiële gevolgen hebben voor een werkgever . Het is dan ook van groot belang dat een eventuele verplichtstelling grondig en vakkundig wordt onderzocht.

Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000

In het besluit van 21 december 2000 in de wet Bpf 2000 is tevens vastgelegd dat een Bpf in bepaalde situaties ook vrijstelling verleent, kan verlenen, uitreikt en kan intrekken. De vrijstelling is mogelijk in verband met:

  • een bestaande pensioenvoorziening
  • concernvorming
  • een eigen cao
  • onvoldoende beleggingsrendement

Meer informatie

Wilt u weten of uw bedrijf onder de verplichtstelling valt? Denkt u dat uw bedrijf en werknemers in aanmerking komen voor vrijstelling? Dan kunt u ons contact met ons opnemen.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.