Pensioenstelsel 2017-11-09T14:06:34+00:00

Pensioenstelsel

Het pensioenstelsel in Nederland wordt onderverdeeld in drie zogenoemde ‘pijlers’:

Pensioenuitvoerders

Een pensioenregeling moet voldoen aan de voorschriften van de Pensioenwet. Deze wet heeft sinds 1 januari 2007 de Pensioen- en Spaarfondsenwet vervangen. Pensioen kan worden opgebouwd bij diverse pensioenuitvoerders. In Nederland zijn dit voor werknemers ondernemings- en/of pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstelling. Voor de directeur grootaandeelhouder is er ook de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Pensioenvormen

Binnen ons pensioenstelsel kunnen onderstaande pensioenvormen worden toegezegd.