Total Agri Plan

Uw continuïteit gewaarborgd

Total Agri Plan

Het verzekeringsplan voor de Belgische Total objecten is een feit en wij zijn belast met de polisafgifte, administratieve afhandeling, schadebehandeling en informatievoorziening voor deze verzekeringsvormen.

Wie kan gebruik maken van het Total Agri Plan?

Dit plan is mogelijk voor Total klanten, met nieuwe en/of jonge (* zie verder) gebruikte land- en werkmateriaalobjecten (ingedeeld in drie categorieën), welke gebruikmaken van het Total Agri Plan en zich houden aan de uitdrukkelijke condities.

Aanvragen

Via de nevenstaande link kunt u het aanvraagformulier voor de Total objecten invullen en elektronisch versturen naar onze polisafdeling. Op deze manier kunnen wij op een snellere en efficiëntere manier de polis tot stand brengen.


 
 • Al 37 jaar 100% onafhankelijk
 • 375.025 klanten gingen u voor
 • 8,3 voor klantvriendelijkheid
 • 11 inloop advieskantoren


Welke verzekeringsmogelijkheden zijn er?

Categorie 1

 • Machines die het hele jaar worden ingezet (12/12)
 • Gemiddelde draaiuren per jaar 1600 uur

Categorie 2

 • Machines die in het groeiseizoen worden ingezet (7/12)
 • Gemiddelde draaiuren per jaar 945 uur

Categorie 3

 • Machines die gedurende één seizoen worden ingezet (3/12)
 • Gemiddelde draaiuren per jaar 650 uur

Voorwaarden

Om gebruik te maken van één van de plannen moet u wel voldoen aan de gestelde eisen van het reglement. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan kan het recht op een eventuele schade-uitkering komen te vervallen. Wij verzoeken u dan ook de informatie goed door te nemen.Uw Belgische contact wordt waargenomen door Group De Boever Verzekeringen BVBA. Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met hen opnemen via de aan de rechterkant weergegeven contactgegevens.


Verzekering Casco Uitgebreid

De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van:

 1. Een externe oorzaak zoals botsen, stoten, slippen, brand, diefstal, glasbreuk.
 2. De aard of een gebrek van het verzekerde object zelf dit, tot maximaal:
 • 7500 draaiuren voor objecten met een nieuwwaarde van meer dan EUR 75.000,00.
 • 6000 draaiuren voor objecten met een nieuwwaarde van maximaal EUR 75.000,00.

Bij het behalen van de maximale draaiuren vervalt automatisch de “eigen-gebrek dekking”, dus wordt de dekking teruggebracht naar een dekking Casco Standaard, dus enkel schade ten gevolge van een externe oorzaak komt voor vergoeding in aanmerking.

Bij het ingaan van de verzekering wordt het te verzekeren object ingedeeld in een van de drie boven vermeldde categorieën. De dealer moet het geregistreerde aantal draaiuren opgeven.

Er wordt een voorschotpremie in rekening gebracht die 60% van de 100% premie bedraagt, en dit conform de premietabel die u in de bijlage vindt. Binnen één maand na afloop van een verzekeringsjaar moet de erkende dealer, een overzicht indienen met het totaal aantal draaiuren. Op basis hiervan zal de naverrekening gebeuren.

Wat gebeurt er als er niet tijdig wordt betaald?

Indien de betaling van de premie niet binnen 30 kalenderdagen wordt uitgevoerd, dan wordt de dekking opgeschort. Premiebetalingsplicht blijft bestaan.

Tevens gelden er
 uitdrukkelijke condities.Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.