Zeevaart

Uw continuïteit gewaarborgd

Zeevaart

Als rederij die wereldwijd zaken doet en vrachten aflevert moet u natuurlijk kunnen vertrouwen op een passend verzekeringsproduct voor uw vaartuig en/of lading. Onze gespecialiseerde mensen kunnen u 24/7 bijstaan in de keuze voor een passende polis terwijl onze schademensen een wereldwijd netwerk hebben van specialisten zodat u verzekerd bent van continuïteit.


  • Al 37 jaar 100% onafhankelijk
  • 375.025 klanten gingen u voor
  • 8,3 voor klantvriendelijkheid
  • 11 inloop advieskantoren

Bedrijfsschade

Niet alleen de schade aan het schip kan voor een financiële strop zorgen, ook de derving van inkomsten gedurende de periode dat het schip voor reparatie uit de vaart moet, kan een gevoelige wissel trekken op de financiële positie van de scheepvaartondernemer. Dit risico is te verzekeren door middel van een bedrijfsschade (of verlette tijd) verzekering. De bedrijfsschade moet een direct gevolg zijn van een schadegeval, welke verzekerd is onder de casco & machinerieënverzekering.


Protection & Indemnity

Naast aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring, loopt de scheepvaartondernemer het risico aansprakelijk gesteld te worden voor letselschade aan boord, schade aan de lading (vervoerdersaansprakelijkheid), schade door milieuverontreiniging, wrak opruimingskosten en zelfs voor excedent schade aan derden, in het geval de cascoverzekering niet voldoende dekking biedt.
Meer informatie >


Molest

De Molestverzekering biedt u zekerheid over de financiële gevolgen die ontstaan door schade aan het schip als gevolg van diverse geweldsrisico’s. Hieronder vallen allerlei geweldsuitingen, zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, oproer, opstand, muiterij, gewapend conflict, stakers, relletjes en terrorisme. Schade, als gevolg van deze risico’s, is op praktisch alle verzekeringen expliciet uitgesloten.

Komt u met uw schip regelmatig in havens waar zich raffinaderijen, graanoverslag- en containerbedrijven bevinden en dus een terrorismerisico kennen? Of in vaargebieden met een verhoogd risico? Dan is het verstandig om een molestverzekering af te sluiten. Een gewone schadeverzekering dekt schade die door molest is ontstaan namelijk niet.


Hull & Machinery

Uw schip moet goed verzekerd zijn. De waarde van een schip is zo groot dat geen enkele ondernemer de kosten zelf kan dragen als het schip total loss is of een forse schade krijgt. U wilt zich hierover geen zorgen maken. Met de Hull & Machinery verzekering dekt u de kosten voor schade aan:

-  Casco
-  Elektrische installaties
-  Elektronische en/of nautische apparatuur
-  
Motorinstallaties
-  
Scheepsinventaris
-  
Aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van aanvaring


Kidnap & Ransom

De Kidnap & Ransom verzekering dekt de gevolgen van (de dreiging van) ontvoering, gijzeling en afpersing. De verzekering is voornamelijk bedoeld voor multinationals, hulpverleningsorganisaties, vermogende particulieren, ondernemingen die in het buitenland werkzaam zijn. Bij organisaties zijn alle werknemers, het bestuur en de toezichthouders verzekerd. Bij particulieren geldt de dekking voor gehele families of bepaalde gedefinieerde groepen mensen. De Kidnap & Ransom verzekering keert niet enkel losgelden en afpersgelden uit, maar vergoedt ook de kosten voor het inschakelen van professionele hulp bij ontvoering, piraterij of afpersing.


Crew

De Crewpolis verzekert de bemanningsleden van uw schip. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de diverse contracten en nationaliteiten van de crew. De volgende zaken zijn verzekerd:

-  Blijvende en tijdelijke invaliditeit
-  
Overlijden
-  Begrafeniskosten
-  
Tandartskosten
-  
Repatriëringkosten