Verzekerd tegen oorlogs- en stakersrisico's in de zeevaart

Uw continuïteit gewaarborgd

Molest

Molest is de verzamelnaam voor oorlogs- en stakersrisico’s. Hieronder vallen allerlei geweldsuitingen, zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, oproer, opstand, muiterij, gewapend conflict, stakingen, rellen en terrorisme. Schade als gevolg van deze geweldsuitingen is bij praktisch alle verzekeringen expliciet uitgesloten.

Hoewel de meeste landen in Europa de langstdurende aaneengesloten vredesperiode ooit meemaken, is er, sinds de aanslagen op het WTC in New York en de mondiale reacties die daarop volgden, het algehele besef dat de huidige situatie zomaar kan veranderen. Schepen komen in havens, onder andere bij raffinaderijen, graanoverslag- en containerbedrijven, waar sprake is van een terrorismerisico. Bij zeevarende schepen is het risico van molest overduidelijk aanwezig, omdat deze schepen vaker in de buurt kunnen komen van zogenoemde risicogebieden. Een molestverzekering geeft dekking voor schade aan het schip als gevolg van dergelijke geweldsuitingen.

 

Offerte aanvragen

Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.