Aansprakelijkheid in de binnenvaart, wat verandert er per 1 juli?

Mede door enorme vraag vanuit de markt heeft de binnenvaart de afgelopen jaren een gigantische ontwikkeling meegemaakt. Parallel aan deze ontwikkeling zijn er wijzigingen in de nationale en/of Europese regelgeving, met als resultaat nieuwe en/of verhoogde aansprakelijkheden.

CLNI 2012
Het thema aansprakelijkheid is een zeer belangrijk punt van aandacht. De claimbereidheid is, specifiek binnen de passagiersvaart, de afgelopen 10 à 15 jaar fors toegenomen. Een fenomeen dat is ingegeven door de toestroom van toeristen uit Angelsaksische landen, waar dit al langer bestaat. De aansprakelijkheidslimieten zijn in de afgelopen jaren een aantal malen fors verhoogd.

Per 1 juli 2019 treedt het CLNI 2012 in werking. Voluit: het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart. Het CLNI 2012 regelt (net als voorganger CLNI 1988) dat scheepseigenaren hun aansprakelijkheid bij schade aan derden kunnen beperken door een of meer fondsen te vormen. Het voordeel hiervan is dat bij ongevallen de maximaal te betalen schadevergoeding te berekenen is. Dit beschermt zowel de scheepseigenaar als degene die schade lijdt. Doordat het risico van de vervoerder te berekenen is, is dit namelijk beter te verzekeren.

De algemene aansprakelijkheidsgrenzen worden berekend aan de hand van het tonnage en/of vermogen van de schepen. De rekeneenheden en de minimale grenzen worden in het nieuwe CLNI verdubbeld. In geen geval zullen de aansprakelijkheidsgrenzen lager zijn dan 400.000 SDR met betrekking tot vorderingen voor dood of letsel en 200.000 SDR voor overige vorderingen (1 SDR = € 1,23).

Het CLNI 2012 roept voor het eerst aansprakelijkheidsgrenzen in het leven voor de vergoeding van schade veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze maximale bedragen zijn het dubbele van de algemene aansprakelijkheidsgrenzen, echter met een minimum van 10.000.000 SDR.

Een van de belangrijkste wijzigingen voor de passagiersvaart naast bovengenoemde grenzen is de verhoging van de aansprakelijkheidsgrenzen voor vorderingen van passagiers voor dood of letsel. De aansprakelijkheidsgrens wordt berekend aan het aantal gerechtigd te vervoeren passagiers of het aantal daadwerkelijk vervoerde passagiers te vermenigvuldigen met 100.000 SDR met een minimum van 2.000.000 SDR. In het verdrag van 1988 wordt gerekend met 60.000 SDR per passagier met een minimum van 720.000 SDR en een maximum van 12.000.000 SDR. In het CLNI 2012 wordt dit maximum geschrapt. Ook dit betekent weer een verruiming van de aansprakelijkheidslimieten.

Wij adviseren op korte termijn de gehanteerde passagierscondities te controleren en daarbij na te gaan of de juiste bedragen zijn opgenomen en/of er verwezen wordt naar het juiste CLNI.

Specialisten
SAA Overvliet heeft een grote expertise opgebouwd op het gebied van verzekeringsmogelijkheden en de vaak gecompliceerde schadebehandeling.
Wij hebben mogelijkheden in binnen- en buitenland voor Nederlandse, maar zeer zeker ook voor grensoverschrijdende ondernemingen. Dagelijks zijn wij bezig om onze producten en dienstverlening nog verder te verbeteren. Doorlopend houden we ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe marktgerichte producten. Specialisatie vraagt immers om maatwerk.

Voor advies kunt u contact opnemen met SAA Overvliet via 010 411 95 95 of per mail via mail@overvliet.nl.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.