Veelgestelde vragen 2018-01-16T11:34:01+00:00

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen per onderdeel. Staat uw antwoord er niet tussen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder. Klik hier voor onze contactgegevens.

Wij hebben al een rechts­bijstand­verzekering. Waarom zouden wij een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten? 2018-02-05T10:34:33+00:00

Een rechtsbijstandverzekering helpt u om schade op anderen te verhalen. Deze verzekering biedt ook juridische hulp als iemand u aansprakelijk stelt voor schade. Maar als uw bedrijf aansprakelijk is voor schade – en dan gaat het vaak om aanzienlijke bedragen – dan dekt een rechtsbijstandverzekering die niet. Daarvoor hebt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Waar moet u extra op letten? 2017-11-01T14:54:56+00:00

Sluit tegelijkertijd ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af. Niet alleen vanwege premievoordeel maar vooral ook omdat het soms lastig is te bepalen of u schade als ondernemer of als privé persoon hebt veroorzaakt.

Laat u voorlichten over de dekking, wat is verzekert en wat niet. Vaak vallen motorrijtuigen buiten deze verzekering. Ook als u met onderaannemers werkt wil de dekking nogal eens variëren.

Wat is er niet verzekerd? 2017-11-01T14:52:34+00:00
 • Opzet
 • Milieuschade
 • Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen
 • Schade aan geleverde zaken
 • Overtreding van voorschriften
 • Molest, atoomkernreactie en brand
 • Risicoverzwarende bedingen
 • Zaken onder opzicht
 • Zuivere vermogensschade
Mijn omzet hangt af van vaste leveranciers? Hoe kan ik dit verzekeren? 2017-11-01T14:12:17+00:00

Er zijn mogelijkheden om u te verzekeren tegen gevaren van schade bij uw vaste leverancier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw SAA Adviseur.

Wat wordt er niet verzekerd? 2017-11-01T14:09:57+00:00

De bedrijfsschade wordt niet verzekerd in onder andere de volgende gevallen:

 • Schade aan pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels
 • Afschrijving van debiteuren
 • Boete als gevolg van contractbreuk
 • Vertraagde, of niet uitvoeren van opdrachten
 • Met opzet aangebrachte bedrijfsschade
Is er ook dekking als ik privé in de auto rij? 2017-11-13T10:46:03+00:00

Zowel zakelijk als privé is er dekking voor uw bedrijfsauto.

Geldt de verzekering ook in het buitenland? 2017-11-13T10:45:19+00:00

De bedrijfsautoverzekering is van kracht in alle landen die op de groene kaart staan.

Waar moet u extra opletten? 2017-11-13T10:44:30+00:00

Meerdere bedrijfsauto’s? Informeer naar de mogelijkheden voor een collectieve verzekering.

Wat wordt er niet verzekerd? 2017-11-13T10:43:18+00:00
 • Als de bestuurder meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol heeft gedronken.
 • Als de bestuurder onder invloed is van geneesmiddelen of opwekkende of bedwelmende middelen heeft gebruikt waardoor hij niet meer in staat is het motorrijtuig veilig te besturen.
 • Bij deelname aan wedstrijden.
 • Tijdens verhuur of leasing van het motorrijtuig aan een ander.
 • Veroorzaakt door een bestuurder die, op dat moment, niet in het bezit is van een geldig, wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig of een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid.
 • Bij letsel aan de bestuurder van het motorrijtuig.
 • Aan de aanhanger van de vrachtauto, wanneer deze niet is meeverzekerd.
 • Wanneer het motorrijtuig niet voor het opgegeven doel is gebruikt.
 • Kosten die gemaakt worden wanneer het voertuig in beslag is genomen door een overheid.
Hoe wordt het verzekerde bedrag vastgesteld? 2017-11-01T12:33:42+00:00

De waarde kan vastgesteld worden door een deskundig en erkend taxateur.

Hoe krijg ik garantie op onderverzekering op een gebouwenverzekering? 2017-11-01T12:33:06+00:00

Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw SAA Adviseur. Deze kan u hier alles over vertellen.

Waar moet u extra op letten? 2017-11-01T12:32:07+00:00

Het verzekerd bedrag dat u afspreekt, moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw in kwestie. Een juiste vaststelling van de herbouwwaarde is belangrijk. Verzekert u zich tegen een te laag bedrag, dan zal de herbouw niet volledig vergoed worden. Is de herbouwwaarde te hoog gesteld, dan betaalt u meer premie dan nodig, terwijl u nooit meer vergoed krijgt dan de daadwerkelijke schade.

Staat het vast dat het gebouw niet in dezelfde staat herbouwd zal worden, dan kan het verzekerd bedrag lager zijn dan de herbouwwaarde. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten, kunnen bijzondere voorwaarden gelden.

Wat is er niet verzekerd? 2017-11-01T12:30:56+00:00

De schade aan uw bedrijfsgebouw valt niet onder de gebouwenverzekering in onder andere de volgende gevallen:

 • Wanneer er schade is ontstaan door het wegvallen van enige energie- en watervoorziening.
 • Montagewerkzaamheden.
 • Eigen gebrek, eigen bederf, ongedierte, insecten, extreme temperaturen, luchtvervuiling, roest.
 • Slijtage en onvoldoende/achterstallig onderhoud.
Hoe krijg ik garantie op onderverzekering op een Inventaris en Goederenverzekering? 2017-11-01T10:17:07+00:00

Omdat dit per verzekeraar verschilt, kunt u hiervoor het beste contact opnemen. Daarnaast kunnen wij wensen afstemmen op het product wat het beste bij u past.

Kan ik wijzigingen aan een gehuurd pand meeverzekeren? 2017-11-01T10:15:02+00:00

U kunt dit op de Inventaris en Goederenverzekering meeverzekeren.

Waar moet u extra op letten? 2017-11-01T10:13:03+00:00

Er zijn preventie maatregelen van toepassing zijn. Omdat acceptatie plaatsvindt na ontvangst van alle belangrijke gegevens. Zorg daarom ook dat u voldoet aan de gestelde maatregelen. U voorkomt daarmee afwijzing bij schade.

Wat is er niet verzekerd op de Inventaris en Goederenverzekering? 2017-11-01T10:11:40+00:00

De schade wordt niet vergoed bij:

 • Overbelasting.
 • Fouten door bediening.
 • Gebruik van onjuiste of materialen met een gebrek.
 • Slijtage en onvoldoende goed onderhoud.