Inkomensverzekering

De financiële gevolgen bij inkomensverlies

Alles over inkomensverzekeringen bij SAA

Wanneer een werknemer door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) niet meer in staat is om te werken dan kan deze werknemer aanspraak maken op sociale voorzieningen. De sociale voorzieningen kunnen echter financieel nadelige gevolgen hebben, voor zowel werkgever als werknemer. Het is van belang dat zowel een werkgever als een werknemer op de hoogte is van de (mogelijke) financiële consequenties.


  • Al 37 jaar 100% onafhankelijk
  • 375.025 klanten gingen u voor
  • 8,3 voor klantvriendelijkheid
  • 11 inloop advieskantoren

Werkgeversvoorzieningen

Indien een werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is brengt dit veelal verplichtingen en kosten met zich mee voor de werkgever, zoals re-integratie en vervanging. Dit kan dusdanig oplopen dat dit de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan brengen. Het is daarom belangrijk dat de werkgever duidelijk inzichtelijk heeft welke financiële gevolgen dit met zich mee kan brengen en welke maatregelen te treffen zijn, om vervolgens een bewuste keuze te kunnen maken.


Werknemersvoorzieningen

De sociale voorzieningen in Nederland leveren veelal een inkomensterugval op voor de betreffende medewerker. Het is daarom belangrijk dat werknemers duidelijk inzichtelijk hebben en zich bewust zijn van de financiële gevolgen die ‘ziek zijn of arbeidsongeschiktheid’ met zich mee kan brengen. Er worden diverse oplossingen aangeboden in de markt, zowel op individueel als collectief gebied. SAA kan u hierin adviseren en/of bijstaan, zodat u en/of uw werknemers een bewuste keuze kunnen maken. Daarnaast bieden wij ook programma’s aan bestaande uit onder andere preventie en beperking bij verzuim en/of arbeidsongeschiktheid.


Zelfstandig ondernemer

Een zelfstandig ondernemer, waaronder een zzp-er, kan er vanuit gaan dat er weinig tot niets is geregeld met betrekking tot de sociale voorzieningen, hierdoor kunnen de gevolgen mogelijk nog groter zijn. Door het wegvallen van de werkzaamheden van de zelfstandig ondernemer valt het bedrijf veelal stil en daarmee ook het inkomen. Het uitbesteden van deze werkzaamheden is veelal duur of überhaupt niet mogelijk, wat de inkomsten van de zelfstandige onder druk zet. Het inzichtelijk hebben en eventueel afdekken van deze kosten c.q. risico’s is daarom van belang.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze dienstverlening als werkgeversadviseur bestaat uit advies, bemiddeling en beheer vanuit een integrale benadering op de gebieden van pensioen, zorg en inkomen. U kunt gebruik maken van onze expertise en deze inzetten om zodoende meer rendement te creëren op uw geldstromen en het afdekken van risico’s.Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.