Klantenservice

Betalingen & facturen

Betalingen & facturen

Het kan gebeuren dat u een keer onvoldoende saldo op uw rekening heeft, waardoor de incasso mislukt. Heeft u problemen met het (op tijd) betalen van uw premie? Misschien kunnen wij u helpen.

Betalingsherinnering

Als u een betalingsachterstand heeft, sturen wij u een betalingsherinnering om te voorkomen dat de verzekeraar de dekking opschort of zelfs uw polis beëindigt. Betaal deze dan zo snel mogelijk om ervoor te zorgen dat u verzekerd blijft in geval van schades. Na de eerste betalingsherinneringen volgen er nog twee herinneringen. In de diverse betalingsherinneringen wordt u aangemaand het openstaande bedrag binnen 14 dagen te betalen. Blijft betaling onverhoopt uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs de polis beëindigen. Dit heeft gevolgen voor (lopende) schades. Daarnaast brengen wij extra administratiekosten in rekening, dit kan resulteren tot een aanvullend bedrag van in totaal € 15,00.

Wanneer wij het totale openstaande bedrag na het versturen van de laatste herinnering niet hebben ontvangen, zullen wij de vordering overdragen aan het incassobureau Cannock Incasso Rotterdam. In dat geval wordt de vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 48,40 inclusief BTW, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.


Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Dit is natuurlijk iets wat we willen voorkomen. Zorg er daarom voor dat het totale openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de eerste herinnering bij ons binnen is. In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken en kan de verzekeraar u nog dekking bieden. Heeft u niet op tijd betaald? Dan wordt er mogelijk conform uw polisvoorwaarden geen dekking meer verleend voor onvoorziene schade(s) die daarna ontstaan.


Andere gevolgen

Motorrijtuigverzekering 
Als het om een motorrijtuigverzekering gaat, zijn wij ook genoodzaakt uw kenteken af te melden bij de Dienst voor het Wegverkeer (RDW). Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar en riskeert u een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Interne Verwijzingsregister (IVR)
Als wij uw achterstallige premie na meerdere herinneringen niet hebben ontvangen, kan dit leiden tot het beëindigen van uw polis(sen). Dit heeft als gevolg dat u niet verzekerd bent en wij mogelijk een registratie in ons IVR opnemen. Hierdoor kunt u in de toekomst moelijker een verzekering afsluiten bij ons.

Inlichten van de hypotheekverstrekker/leasemaatschappij en/of opdrachtgever
Wij zijn verplicht (indien van toepassing) uw hypotheekverstrekker of leasemaatschappij te informeren over de betalingsachterstand. Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om ook uw opdrachtgever (indien van toepassing)  in te lichten over de betalingsachterstand. 



FAQ - Betalingen & facturen

Hoelang duurt het voordat jullie mijn betaling hebben ontvangen? Het kan 24 uur duren voordat wij uw betaling hebben ontvangen en verwerkt in ons systeem.


Wat is het rekeningnummer van SAA?
Wilt u uw openstaande premie direct betalen? Dan kunt u dat doen via rekeningnummer: NL31RABO0123542480 op naam van SAA Verzekeringen B.V. Vermeld daarbij altijd uw factuur- of verzamelnummer als mededeling.

Kan ik een betalingsregeling treffen?
Stuur een e-mail naar info@saa.nl of bel naar 088 - 55 14 444, zodat we kunnen beoordelen of wij tot een oplossing kunnen komen.


Kan ik het incassomoment of betaaltermijn aapassen? 
U kunt het incassomoment aanpassen. Wij incasseren rondom de 1e en 15e van iedere maand.


Ik wil mijn rekeningnummer aanpassen. Hoe kan ik dit doorgeven?
Stuur een e-mail met daarin het oude en nieuwe rekeningnummer naar info@saa.nl. Vervolgens zetten wij dit door en ontvangt u van ons een bevestiging.


Ik wil per automatische incasso betalen
Hoe kan ik dit doorgeven?
Vul dit formulier in waarin u toestemming geeft voor automatisch incasseren, uw verzoek zal dan worden verwerkt.

Ik heb een dubbele betaling gedaan. Wat nu?
Het systeem herkent dubbele betalingen. Als er niks meer openstaat, storten wij het bedrag terug.

Ik krijg een bedrag terug. Wanneer kan ik dit verwachten op mijn rekeningnummer?
Als het creditbedrag klaarstaat in het systeem ontvang u het bedrag binnen 14 werkdagen.

Ik heb betaald, wanneer ben ik weer verzekerd?  U bent weer verzekerd na de dag dat het totale openstaande bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Bij een motorrijtuigverzekering zal het kenteken weer worden aangemeld bij het RDW.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.