Over SAA

SAA Assuradeuren

Welkom bij SAA Assuradeuren

SAA Assuradeuren B.V. is het volmachtbedrijf van SAA. Wij werken samen met ruim 1100 assurantietussenpersonen en accepteren en administreren verzekeringspolissen namens een aantal verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast werken wij samen met de advieskantoren van SAA. Wij doen bijna alles wat een verzekeringsmaatschappij ook doet en vormen een snelle schakel tussen de verzekeringsmaatschappijen en de aangesloten assurantietussenpersonen. Wij hechten waarde aan een hoge kwaliteit van dienstverlening en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De brochure van de NVGA over de gevolmachtigd agent vindt u hier.

Voor zowel particulieren als het midden- en kleinbedrijf bieden wij schadeverzekeringen aan. Naast producten van de verzekeraars zelf, voeren wij ook verzekeringen onder eigen naam en met eigen tarieven. De advisering van de producten en ondersteuning bij schade vindt plaats bij de assurantietussenpersonen waarmee wij samenwerken en de advieskantoren van SAA. Zij geven een advies op basis van ongebonden bemiddeling en zijn volledig vrij in de keuze waar zij een verzekering onderbrengen. 

Conflicterende belangen

Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen (dreigen te) ontstaan tussen SAA Assuradeuren en het eigen bemiddelingsbedrijf (de advieskantoren) van SAA. Het eigen bemiddelingsbedrijf behartigt primair de belangen van de klant, waar het volmachtbedrijf juist optreedt namens verzekeraars. In zo'n geval volgen wij een aantal specifieke stappen. Klik hier om de stappen in te zien.

Reactietermijnen

Wij geven graag duidelijkheid over hoelang het maximaal duurt voor u een reactie ontvangt. Onze standaard reactietermijnen kunt u hieronder nalezen. Bij onvoorziene situaties zoals storm, natuurgeweld of rampen kan de reactietermijn langer zijn.

Heeft u een vraag over uw bestaande of een nieuwe verzekering? 
Binnen maximaal 5 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.

Heeft u een nieuwe verzekering aangevraagd?
Binnen maximaal 5 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd

Wilt u uw bestaande verzekering wijzigen?
Binnen maximaal 5 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering

Wanneer ontvangt u het polisblad van uw verzekering?
Binnen maximaal 8 werkdagen na acceptatie van uw verzekeringsaanvraag of wijziging ontvangt u uw nieuwe polisblad (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is). 

Wilt u uw verzekering beëindigen? 
Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw verzoek tot beëindiging van uw verzekering 

Heeft u een schade gemeld? 
Wij bevestigen binnen 5 werkdagen de ontvangst van de schademelding en laten u weten welke informatie we nodig hebben voor de behandeling van het schadedossier. 

Heeft u recht op schadevergoeding?
Binnen maximaal 5 werkdagen, nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald

Heeft u een klacht? 
Binnen maximaal 3 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling en ontvangt u een bevestiging van ons. 
 

 

SAA Assuradeuren B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoen aan de normen en regels van de NVGA. Daarmee is de hoge kwaliteit van haar dienstverlening voor u gewaarborgd. 

“De NVGA ziet het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverzekeraar de Nederlandse markt te betreden. Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking in de vorm van nieuwe producten en diensten én meer keuzemogelijkheden voor consumenten, bedrijven en instellingen.

Quote van NVGA-voorzitter Ron Gardenier tijdens de Algemene Ledenvergadering NVGA op 10 april 2019.


Maatschappijen

Van de volgende maatschappijen hebben wij een volmacht:

  

 


SAA Assuradeuren

Twentestraat 88
3083 BD Rotterdam
Telefoon: 088 - 551 4444
E-mail: info@saa.nl


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.