Consumptief krediet 2018-11-21T12:30:23+00:00
Inloggen
Schade
Contact
Voorwaarden
Verzekeringen

Consumptief krediet

SAA Verzekeringen is de specialist in het verstrekken van leningen.

Soorten leningen

Bij een doorlopend krediet krijgt u een kredietlimiet. Dat is het bedrag dat u maximaal mag lenen. Dit is bijvoorbeeld 10.000 euro. U kunt het hele bedrag in één keer opnemen. Bijvoorbeeld voor een grote aankoop. U mag het bedrag ook in delen opnemen. Vanaf het moment dat u geld heeft opgenomen, begint u ook met aflossen. Iedere maand betaalt u minimaal 2 procent van het opgenomen bedrag.  Heeft u het hele bedrag opgenomen en weer terugbetaald? Dan kunt u weer opnieuw lenen.

Variabele rente
Vaak is de rente op een doorlopend krediet lager dan bij andere kredietvormen. Een nadeel is dat de rente variabel is: de rente staat niet voor de hele looptijd vast. Wel betaalt u elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing. Welk deel van dat bedrag aflossing is en welk deel rente, hangt af van de rentestand op dat moment. Dus u weet van tevoren niet precies hoe lang u moet afbetalen. Met het minimale bedrag bent u minstens 4 jaar aan het aflossen. U moet zelf actie ondernemen als u meer per maand wilt aflossen en dus sneller van de lening af wil zijn.

Bij een persoonlijke lening leent u een van tevoren vastgesteld bedrag. Bij het afsluiten van de lening staan de hoogte van de rente en de looptijd vast. U weet zo altijd precies waar u aan toe bent.

Vaste rente
De rente op een persoonlijke lening is hoger dan de rente op een doorlopend krediet. Dit komt doordat u bij een persoonlijke lening de garantie heeft dat de rente vast blijft staan. Als de marktrente stijgt, merkt u daar dus niets van. Andersom geldt ook: als de marktrente daalt, blijft uw rente even hoog.

Rood staan betekent dat u meer geld kan opnemen dan u zelf op uw rekening heeft. Er is dan een krediet gekoppeld aan uw betaalrekening. U kunt vaak tot een bepaald bedrag rood staan op uw betaalrekening. Bijvoorbeeld tot 1000 of 2500 euro. Iedere keer dat u gebruikmaakt van deze kredietmogelijkheid, betaalt u rente over het opgenomen bedrag. U betaalt bij toegestaan rood staan een lagere rente dan bij een ongeoorloofde roodstand.

Tip: Bij de meeste banken kunt u instellen dat u een e-mail of SMS krijgt als u rood komt te staan.

Creditcards worden uitgegeven door bankinstellingen en creditcardorganisaties. Bijvoorbeeld MasterCard of Visa. Met een creditcard kunt u in veel winkels, hotels en restaurants betalen. Zowel in binnen- en buitenland. Ook op internet kunt u betalen met een creditcard. U kunt met een creditcard betalen tot een bepaalde limiet is bereikt. Met een creditcard koopt u op rekening.  Deze rekening wordt enkele weken later van uw betaalrekening afgeschreven. U stelt zo de betaling als het ware uit.

Hoge rente
Soms bieden creditcardorganisaties de mogelijkheid de rekening in termijnen te betalen. Als u in termijnen betaalt, krijgt u te maken met een hoge rente. U bent meestal duurder uit dan met een lening bij een bank. U betaalt ook voor het bezit van de creditcard. Dit is meestal 20 tot 50 euro per jaar.

Steeds meer winkels en bedrijven geven klantenkaarten of winkelpasjes uit. Met sommige daarvan kunt u ook op krediet kopen. Dit is dan vergelijkbaar met een creditcard. Met sommige klantenkaarten koopt u een artikel, waarvoor u later de rekening krijgt. Soms kunt u de rekening in termijnen betalen.

Hoge rente
Als u een deel van het bedrag hebt betaald, mag u vaak weer opnieuw aankopen doen op krediet. Hier zit vaak wel een bepaalde limiet aan. U betaalt voor een klantenkaart met krediet een hoge rente.

Een hypotheek is in verschillende opzichten een speciaal soort lening. Een hypotheek is het bedrag dat u leent voor de aankoop van onroerend goed. Dit is meestal een woonhuis. Dat onroerend goed dient als onderpand voor de lening. Als u rente en aflossing niet betaalt, kan de bank het huis verkopen om zo zijn geld terug te krijgen.

Als uw autodealer u een lening voor de aanschaf van een auto aanbiedt, gaat het vaak om huurkoop. Na een aanbetaling betaalt u het restant van de koopsom in termijnen. U bent pas eigenaar als u de laatste termijn hebt afbetaald. Voor die tijd huurt u de auto van de dealer.

Er zijn nadelen aan huurkoop. Als u de maandelijkse aflossing niet kunt opbrengen, en u heeft het bedrag nog niet voor 75 procent afbetaald, bent u uw auto kwijt. Is de opbrengst van de auto niet genoeg is om uw schuld af te betalen? Dan moet u de rest alsnog betalen. Verder betaalt u bij huurkoop meestal een hele hoge rente, hoger dan bij een bank bijvoorbeeld.

Via internet of sms is het mogelijk om snel een klein bedrag te lenen. Deze leningen moet u binnen een korte tijd terugbetalen. Bijvoorbeeld binnen twee weken. Deze lening wordt flitskrediet of minikrediet genoemd. Door de korte looptijd vielen deze leningen niet onder de bestaande wetgeving voor kredieten. Aanbieders maakten daar handig gebruik van door hoge kosten te rekenen. Dit noemden zij geen rente, maar behandelingskosten.

Inmiddels is in de wet vastgelegd dat een flitskrediet aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als andere kredieten. Alle verplichte kosten bij het afsluiten, moeten in een rentepercentage worden omgerekend. Dit mag niet meer zijn dan 14 procent per jaar. De verstrekkers van flitskrediet hebben daarom hun aanbod aangepast. Ze vragen nu (extra) geld voor bepaalde diensten, zoals:

  • een garantiestelling
  • een advies over verzekeringen
  • het snel overboeken van het geld

Deze diensten zijn in theorie misschien niet verplicht, maar in de praktijk waarschijnlijk wel noodzakelijk. In dat geval zijn dit soort leningen erg duur.

Daarnaast rekenen de leningverstrekkers forse boetes wanneer u te laat terugbetaalt. Ook als u maar één dag te laat bent.

Heeft u op korte termijn geld nodig? Denk dan goed na voordat u gebruik maakt van een dergelijk flitskrediet. Als het echt nodig is, is rood staan een minder dure optie. Zo kost 150 euro rood staan, tegen 14 procent gedurende 21 dagen, minder dan 1,50 euro. Dit is veel minder dan de 25 euro die sommige partijen vragen voor bijvoorbeeld een spoedboeking of een garantiestelling.

Bij leasen betaalt u een aantal jaren een vast bedrag per week of per maand. Er zijn twee vormen van leasen: financiële leasing en private lease (operationele leasing).

Financiele lease
Financiële leasing lijkt veel op huurkoop. Het is mogelijk voor bijvoorbeeld de aankoop van een keuken of parket. Meestal worden bepalingen over onderhoud en garantie in de leaseovereenkomst opgenomen. In veel gevallen kunt u aan het eind van de leaseperiode het product aankopen tegen een symbolisch bedrag. Pas als u het bedrag van de koopoptie hebt betaald, bent u eigenaar.

Als u de aflossing niet meer kunt opbrengen, en u heeft nog geen 75 procent van uw schuld afbetaald, kan de leasemaatschappij het product opeisen. De rente die u bij financiële leasing betaalt, is aftrekbaar voor de belasting als u het product gebruikt voor verbetering van de eerste eigen woning.

Private lease
Deze vorm van leasen lijkt meer op huren. Na afloop van het contract bent u bij private lease geen eigenaar van het artikel. Auto’s worden bijvoorbeeld op deze manier aangeboden. U kunt het artikel na afloop wel kopen. Voordat u een leaseovereenkomst sluit, is het raadzaam een vergelijking te maken met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Betrek daarbij de rente die u moet betalen en alle overige voorwaarden van de verschillende financieringsvormen.

Als u wilt kiezen tussen financiële en operationele leasing, kunt u van tevoren bedenken of u van plan bent het artikel uiteindelijk te kopen.

Bij lenen met onderpand leent u een bedrag met financiële of materiële bezittingen als onderpand.

Pandkrediet of terugkoop
Er zijn bedrijven waar u artikelen als elektrische apparaten of sieraden kunt verpanden. Het artikel wordt opgeslagen bij het bedrijf. In ruil daarvoor krijgt u een geldbedrag in handen. Wanneer u weer genoeg geld heeft, kunt u het artikel weer terugkopen. Tegen betaling van het geleende bedrag en een opslag. Deze bedrijven heten pandhuizen of lommerds. Haalt u het artikel niet binnen een bepaalde termijn op? Dan kan het pandhuis het artikel verkopen.

In Den Haag en Amsterdam zijn dit gemeentelijke instellingen. Bijvoorbeeld de Stadsbank of Bank van Lening. In overige plaatsen zijn ook commerciële bedrijven actief als pandhuis.

Pandkrediet kan handig zijn als u snel geld nodig heeft. De kosten ervan zijn behoorlijk hoog. De opslagkosten zijn veel hoger dan de rente van de meeste kredieten. De gemeentelijke pandhuizen rekenen het maximale rentepercentage van 14 procent op jaarbasis. Commerciële bedrijven zitten daar vaak ver boven.

Bij een pandkrediet heeft u geen schuld. U hoeft geen rente te betalen en u wordt niet achtervolgd door schuldeisers. Het ergste wat kan gebeuren is dat u het artikel niet meer terug kunt kopen.

Bij aanhoudende problemen niet doen
Heeft u aanhoudende geldproblemen? Dan is pandkrediet geen oplossing voor u. U zult waarschijnlijk niet voldoende geld bij elkaar krijgen om het artikel terug te kopen. Heeft u geld nodig en bent u niet aan het artikel gehecht? Dan kunt het artikel ook verkopen. Dat kan bij het pandhuis, maar ook via andere kanalen. Bijvoorbeeld via Marktplaats. Vaak krijgt u daar dan meer voor dan bij verpanden.

Voorschot effecten
Bezit u effecten? Dan is het mogelijk om met die effecten als onderpand krediet te krijgen. Het maakt niet uit waaraan u het krediet besteedt. Vaak wordt een dergelijk krediet gebruikt om nieuwe effecten te kopen. Vanwege het onderpand kan de rente lager zijn dan de rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Een nadeel is dat het onderpand minder waard wordt als de koersen dalen. De bank kan u dan verzoeken het onderpand aan te vullen.

Belening levensverzekering
Een andere manier om lening met onderpand te krijgen is een polis van de levensverzekering te belenen. Dit kan alleen als in de voorwaarden van de levensverzekering staat dat de polis te belenen is. Het krediet kunt u krijgen bij de verzekeraar van de levensverzekering. Het bedrag dat u zo kunt lenen is zo’n 90 tot 100 procent van de afkoopwaarde. U kunt het krediet opnemen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.

Heeft u nog vragen of hulp nodig?

Telefoon

Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 088 – 551 4444. Wij zijn 24/7 telefonisch te bereiken.

Openingstijden

Ons kantoor in Rotterdam is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot en met 20.00 uur en zaterdag van 8.30 tot en met 17.00 uur.

Top 10 voor verantwoord lenen

Een lening is verantwoord als je de maandelijkse aflossing kunt opbrengen en daarnaast nog voldoende opzij kunt zetten voor onvoorziene uitgaven. Hou je door de afbetaling geen geld over voor onvoorziene uitgaven, dan kunt u er voor kiezen om minder te lenen. Zo kunt u een plotselinge inkomensachteruitgang of een grote onvoorziene uitgave blijven opvangen.

Het oversluiten van een of meerdere leningen kan erg voordelig voor u zijn. Laat u echter altijd goed adviseren. Een lagere rente in combinatie met lager aflossing kan er voor zorgen dat u door de lange looptijd meer betaald. Door een goed advies kunt u het product afstemmen op uw financiële situatie en de wensen die bij u passen.

Door bij SAA meerdere offertes op te vragen kunt u een goede vergelijking maken in voorwaarden en rentes. Wij hebben samenwerkingen met gerenommeerde banken waarvan wij de producten kunnen vergelijken om u te voorzien van het beste product voor uw situatie. Vergelijken is vaak de moeite waard, want de rentes en voorwaarden kunnen per lening sterk verschillen!

Het is in sommige gevallen mogelijk om een hoger bedrag te lenen dan wat u nodig heeft. Dit kan verleidelijk zijn, maar ga daar niet zomaar op in. U moet het bedrag immers terugbetalen en u betaald rente over het openstaand bedrag. Leen daarom niet meer dan nodig is en leen verantwoord.

Pas op voor al te mooie aanbiedingen. De aangeboden lage rente kan bijvoorbeeld een tijdelijk aanbod zijn. Na de actieperiode betaal je dan een fors hoger rentepercentage. Ook kan er aan een lening een dure verzekering gekoppeld zijn. Staar u dus niet blind op alleen de rente.

Soms moet u langer afbetalen dan uw aankoop meegaat. Koopt u bijvoorbeeld een tweedehands auto die u na vier jaar weer moet vervangen maar loopt uw financiering nog tien jaar? U betaald dan nog 6 jaar door. Dat kan erg frustrerend zijn. U kunt daarom het beste uw lening afstemmen op uw aankoop.

Kopen op afbetaling kan handig zijn, maar u betaalt daarvoor wel vaak een hoge prijs. Vooral postorderbedrijven rekenen vaak de maximale kredietrente van wel 16 procent. Vaak bent u voordeliger uit door voor het aankoopbedrag een financiering af te sluiten.

Het is altijd goedkoper om iets te kopen met gespaard geld dan met geleend geld. Sluit daarom geen lening af als u over spaar geld beschikt of de tijd heeft om voor een aankoop te sparen. Dat scheelt u behoorlijk wat kosten aan rente.

Heeft u een goed aanbod gehad? Laat u er niet toe verleiden om direct een handtekening onder het contract te zetten. Neem altijd de tijd voor uw financiele beslissingen.

Leent u meer dan u kunt dragen aan aflossing, dan loopt u de kans om in de betalingsproblemen te raken. Dit is een vervelende situatie waardoor u een negatieve codering kunt krijgt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Voorkom een registratie door u goed te laten adviseren en verantwoord te lenen.

Hoeveel kan ik lenen

Bereken eenvoudig hoeveel u maximaal kunt lenen.  Maak gebruik van onze tool.

hoeveel kan ik lenen

Uw voordelen

  • Lage rente

  • Betaalbare maandlast

  • Onafhankelijk advies

  • Oversluiten van dure leningen mogelijk

  • Met 5 minuten een offerte online aangevraagd

0
Cijfer klantvriendelijkheid
In 2017 geven onze klanten dit gemiddeld voor vriendelijkheid.

SAA draagt Happy Child een warm hart toe.

0
Klanten gingen u voor