Hypotheek

Een hypotheek is een geldlening waarbij uw woning als onderpand dient. Dit betekent dat u de bank het recht verleent om uw woning te verkopen wanneer u uw hypotheek niet meer kunt aflossen. Een hypotheek los je net zo lang af tot het geleende bedrag in zijn geheel is terugbetaald. Bovenop het geleende bedrag moet u wel een hypotheekrente betalen. Benieuwd naar uw maximale hypotheek of uw netto maandlasten? Bereken het dan gratis.

Kan uw hypotheek voordeliger?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij inventariseren kennis en ervaring, doelstellingen en wensen, en risicobereidheid met betrekking tot de betaalbaarheid van uw hypotheeklasten en stellen vervolgens uw klantprofiel samen
 • Wij geven u advies aangaande uw hypotheek
 • Wij passen indien nodig uw hypotheek(vorm) aan
 • Wij adviseren u op het gebied van overlijden, werkloosheid, en arbeidsongeschiktheid
 • Wij adviseren u over uw toekomstige financiële situatie (pensioen)

Historisch lage hypotheekrente

Op dit moment staat de hypotheekrente historisch laag. De rentetarieven met een rentevaste periode van 5, 10 en 20 jaar hebben zelfs nooit zo laag gestaan als nu! Hoe de hypotheekrente zich nu zal gaan ontwikkelen is de vraag. Om deze reden adviseren wij u op tijd te laten onderzoeken of u kunt profiteren van deze lage rentestanden. Wij helpen u graag hierbij.

Gunstig voor woningeigenaren

Voor woningeigenaren met een bestaande hypotheek waarbij de rentevaste periode binnenkort afloopt zijn de rentestanden zeer gunstig en kan dit een forse verlaging van de maandelijkse woonlasten opleveren.

Heeft u een rentevaste periode die pas na 2015 afloopt? Dan zou het gunstig kunnen zijn om het rentecontract open te laten breken en over te laten sluiten naar een andere goedkopere geldverstrekker.

Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht om voor u te onderzoeken of het voordelig en gunstig is dit rentecontract te laten openbreken. Wij vragen dan de vergoedingsrente van het huidige rentecontract op en adviseren u vervolgens of het in uw situatie wel of niet voordelig is om over te stappen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons.

Hypotheek informatie

Een hypotheek bestaat uit verschillende onderdelen:

Het bedrag dat u leent

Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld uw inkomen. U kunt uw maximale hypotheekbedrag samen met ons berekenen of online via verschillende rekentools.

De hypotheekrente

Een hypotheekrente houdt in dat u elke maand rente betaalt over het geld dat u leent. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vaste rente. Bij een vaste rente staat, zoals de naam het zegt, de rente vast. Hierdoor weet u precies hoeveel rente u betaalt voor de periode die u heeft afgesproken.

U kunt ook kiezen voor een variabele rente. Doordat uw rentepercentage variabel is kan het rentepercentage elke maand stijgen of dalen. Uw maandbedrag kan hierdoor zowel in uw voordeel als in uw nadeel veranderen.

De aflossing

Wanneer u een lening afsluit kiest u voor een wijze waarop u uw lening terug wil betalen. Dit heet de hypotheekvorm. U kunt kiezen uit twee hypotheekvormen:

1. U betaalt maandelijks de lening terug. Het voordeel hiervan is dat u zekerheid heeft dat u elke maand afdraagt en daardoor geen risico loopt dat u uw hypotheek niet meer kunt aflossen.

2. U betaalt niet elke maand een deel terug. Het nadeel hiervan is dat u zelf moet zorgen dat u genoeg geld heeft om de lening aan het einde van de looptijd terug te betalen.

Daarnaast zijn er twee aflossingsvormen, namelijk de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek.

Annuïteiten hypotheek

annuiteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je zolang de rente niet wordt aangepast elke maand hetzelfde bedrag. In het begin van de looptijd bestaat dit bedrag vooral uit rente, aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing. Omdat hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is en een aflossing niet, houdt dit in dat de nettolasten elke maand omhoog gaan.

Lineaire hypotheek

lineairehypotheek

Bij de lineaire hypotheek los je uitgaande van een looptijd van 30 jaar elke maand 1/360 van de oorspronkelijke lening af. Daarnaast betaal je nog rente over de openstaande schuld.

Rente top 5

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

Waarom en wanneer sluit u een overlijdensrisicoverzekering af?

Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af om iemand in staat te stellen om de hypotheek (deels) af te lossen indien u komt te overlijden. In sommige gevallen wordt een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld door de geldverstrekker. Indien u voortijdig komt te overlijden zal de hypothecaire lening (deels) afgelost worden uit de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering.

Welke overlijdensrisicoverzekering past bij u?

Kosten hypotheekadvies 2017

Indien u geïnteresseerd bent in advies van een onafhankelijk tussenpersoon kunt u hier onze tarieven voor hypotheekadvies terugvinden.

U kunt de tarieven ook als pdf downloaden.

Beperking hypotheekrenteaftrek in 2017

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met 0,5% omlaag. Op 1 januari 2017 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, verlaagd tot 50%.

Verlaging maximale hypotheek ten opzichte van de woningwaarde per 1 januari 2017

De Loan-to-Value (LTV) is de verhouding tussen de eigenwoningschuld en de waarde van de woning. Jaarlijks wordt de Loan-to-Value (LTV) verlaagd met 1%. In 2017 wordt de Loan-to-Value (LTV) gemaximeerd tot 101% van de woningwaarde. Vanaf 2018 bedraagt deze maximaal 100%.

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, waarbij iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking vrijgesteld mag ontvangen van € 100.000,- ten behoeve van de eigen woning. Het is mogelijk deze schenking verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. Dat wil zeggen dat als de verkrijger van dezelfde schenker in het tweede of derde jaar nog een schenking voor de eigen woning ontvangt, er voor die schenkingen ook nog gebruik kan worden gemaakt van de schenkingsvrijstelling, voor zover deze nog niet volledig is benut bij de eerdere schenkingen.

Starterslening

De starterslening in de huidige vorm stopt per 31 december 2016 in verband met een wetswijziging. De SVn komt daarom op 1 januari 2017 met een nieuwe constructie voor de starterslening waarmee het recht op hypotheekrenteaftrek voor deze lening behouden blijft.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vanaf 1 januari 2017

Met ingang van de Voorwaarden & Normen 2017 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens.

 

Hoe werkt de nieuwe kostengrensmethodiek?
De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV.

 

Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

 • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 247.450.
 • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700.

 

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
 2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
 3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is vanaf 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.
 4. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.

Meer lenen in 2017 voor hypotheek, maar niet voor iedereen

Het Nibud (nationaal instituut voor budgetvoorlichting) bepaalt jaarlijks de normen die aangeven hoeveel hypotheek banken mogen verstrekken op basis van het inkomen. Door de lage rente en de stijgende koopkracht stijgt in 2017 het maximale bedrag dat men kan lenen voor een hypotheek.

De maximale hypotheek wordt bepaald door het inkomen te verminderen met de vaste lasten die je moet kunnen dragen. Onder die vaste lasten horen ook de lasten van een hypotheek. Voor 2017 heeft het Nibud rekening gehouden met het feit dat de maximale hypotheek 101% van de waarde van de koopwoning mag zijn. Verder houdt men rekening met een gemiddelde verwachte loonstijging van 1,6%. Dit alles resulteert in nieuwe hypotheeknormen waarbij men in de meeste gevallen meer kan lenen.

Het Nibud geeft aan dat tweeverdieners meer kunnen lenen dan eenverdieners met hetzelfde inkomen. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en eenverdieners wordt door fiscale regelingen elk jaar groter. Ook de lage rente levert een hogere maximale lening op. Toch geeft het Nibud aan voorzichtig te zijn omdat een rentestijging grote gevolgen kan hebben voor de betaalbaarheid van de maandlasten. Daarom gaat men voor het bereken van de maximale leencapaciteit nog steeds uit van een rentevast periode van minimaal 10 jaar. Kies je een kortere rente periode dan 10 jaar dan worden er gerekend met een rente van 5% om te berekenen wat de maximale hypotheek mag zijn. Door die hogere rente kun je minder lenen.

Maar niet iedereen kan in 2017 meer lenen. Uit berekeningen blijkt dat het zeker niet zo is dat er altijd meer geleend kan worden. Door de nieuwe Nibud normen kunnen starters met een inkomen onder de € 35.000 minder lenen.