Thema

Verhaalbare schade na brand

Alles over verhaalbare schade bij brand

Brandverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars hebben onderling afgesproken of en wanneer zij een uitgekeerde brandschade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de brandschade. Afgesproken is dat op iemand die in zijn hoedanigheid van particulier een brandschade veroorzaakt geen verhaal wordt genomen, tenzij er sprake is van opzet. Deze afspraak blijft ook na 1 januari 2014 van kracht. Voor hen die handelen in het kader van beroep of bedrijf is de afspraak dat er alleen verhaal mag worden genomen indien er sprake is van onzorgvuldig handelen. In dat geval is het verhaal beperkt tot maximaal € 500.000. Deze maximering komt met ingang van 1 januari 2014 te vervallen.

Consequenties

Met ingang van 1 januari 2014 hebben brandverzekeraars het recht om een uitbetaalde schade volledig te verhalen op de zakelijke schadeveroorzaker indien de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen

Concreet betekent dit dat na 1 januari 2014:

  • Ook schades boven de € 500.000 kunnen worden verhaald;
  • De huidige franchise voor verhaal van € 2.500 verdwijnt;

Twee voorbeelden

In deze nieuwsbrief geven wij twee voorbeelden van schades die na 1 januari 2014 wel verhaald kunnen worden waar dit voor 1 januari 2014 gemaximeerd was tot € 500.000.

Voorbeeld 1: Door onzorgvuldig handelen van een loodgieter ontstaat er een lekkage. Deze lekkage leidt tot kortsluiting en die kortsluiting leidt weer tot een brand. De brandverzekeraar van de onderneming kan deze schade verhalen op de loodgieter die verantwoordelijk is voor de ondeugdelijke wateraansluiting. 

Voorbeeld 2:
 Door onzorgvuldig handelen van de kok in een keuken ontstaat brand in een restaurant. Deze brand slaat door naar het naburige pand. De schade aan dit naburige pand kan na 1 januari 2014 op de eigenaar van het restaurant worden verhaald.

Dekking controleren

Aansprakelijkheid voor schade aan een derde kan verzekerd zijn op een AVB-polis. Door de wijziging van het Bedrijfsregeling Brandregres kan (en zal waarschijnlijk in veel gevallen) de huidige verzekerde som onvoldoende zijn. Voor elke onderneming is het dus belangrijk om kritisch te kijken of de bestaande verzekerde som nog voldoende is.

Meer weten?

De wijziging gaat in per 1 januari 2014. In de komende weken wordt u nader geïnformeerd over deze wijziging. Houdt u ook onze website in de gaten. U vindt hier de volledige Bedrijfsregeling Brandregres 2014 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.