Thema

Prinsjesdag: De gevolgen voor uw zorgverzekering in 2017

Collectiviteit zorgverzekeringen

Vorige week dinsdag, op Prinsjesdag, heeft de regering de nieuwe plannen voor de zorg van 2017 gepresenteerd. Deze plannen hebben gevolgen voor (de dekking van) uw zorgverzekering.

Het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje

 • De premie voor de basisverzekering wordt verhoogd;
 • De zorgtoeslag stijgt;
 • Het verplichte eigen risico blijft € 385;
 • De dekking van de basisverzekering wordt iets uitgebreid.

Wij hebben de nieuwe plannen van de regering onderstaand samengevat voor u.

Premie van de basisverzekering wordt verhoogd
Door een lichte groei (2%) in de zorguitgaven in Nederland neemt de zorgpremie voor 2017 naar verwachting iets toe. Volgens een raming van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) stijgt de zorgpremie met ongeveer € 3,50 per maand.

Traditiegetrouw heeft DSW als eerste de premie voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. DSW verhoogt de premie van de basisverzekering met ruim 9% naar
€ 108 per maand. Afgelopen jaren bleek dat de premie van DSW richtinggevend was voor de andere zorgverzekeraars.

Zorgtoeslag stijgt en het eigenrisico blijft gelijk
Momenteel vindt er een politieke discussie plaats omtrent het eventueel afschaffen van het eigen risico. Vooralsnog blijft het eigen risico gelijk aan vorig jaar. Het eigen risico wordt jaarlijks automatisch aangepast aan de zorgkosten. VWS: “Ondanks de uitbreiding van het pakket, blijft het eigen risico vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk aan het voorgaande jaar: € 385. De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met ongeveer € 2 per maand.”

Het ministerie van VWS heeft uitgerekend dat iemand met een minimuminkomen vanwege de zorgtoeslag komend jaar bijna € 135 minder aan premie en eigen risico betaalt dan in 2008. Mensen met een inkomen boven de grens van de zorgtoeslag betalen volgens de beleidsbepalers ongeveer € 28 per maand meer dan in 2008.

Wijzigingen in de basisverzekering

Onderstaande vergoedingen wijzigen in 2017 in de basisverzekering.

 • Etalagebenen (claudicatio intermittens)
  Heeft u last van zogenaamde etalagebenen in de tweede fase? Dan kunt u volgend jaar gebruik maken van 37 behandelingen fysiotherapie, waarvan de eerste 20 volledig worden vergoed. Etalagebenen zijn vaak pijnlijk en worden door vernauwde bloedvaten in de benen veroorzaakt.

 • Implantaat voor missende snij- en hoektanden
  Jongeren tot 18 jaar hebben recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden met implantaten, als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken. In de praktijk blijkt deze behandeling vaak niet mogelijk te zijn, omdat de kaak nog niet volgroeid is op die leeftijd. Vanaf 2017 komt er dan ook een recht op (uitgestelde) behandeling tot en met 22 jaar. Voorwaarde is wel dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het 18e levensjaar is ontstaan.

 • Eerstelijns verblijf
  Kortdurend verblijf in een zorginstelling wordt vanaf 2017 vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om tijdelijke, eerstelijns zorg voor patiënten die vanwege medische redenen (nog) niet thuis kunnen wonen.

 • Ooglidcorrectie
  Het basispakket wordt met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid met een bovenooglidcorrectie. U kunt hier gebruik van maken als er sprake is van ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid. Bijvoorbeeld als u door een slap of verlamd ooglid nauwelijks nog kunt zien.

 • Borstprothese bij vrouwen en transvrouwen
  Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen* zonder borstgroei, wordt volgend jaar vergoed in het basispakket. 
  Het voorstel is om het volgende op te nemen: Als verzekerde bewezen transgender is, dan 10 behandelingen akkoord op basisverzekering. Als verzekerde bewezen transgender is, dan maximaal 10 vervolgbehandelingen akkoord op basisverzekering met een machtiging. De machtiging moet eerst aangevraagd worden.

 • Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis)
  Een besnijdenis wordt vanaf 2017 vergoed vanuit de basisverzekering, als deze medisch noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een vernauwde voorhuid (phimosis). In zo’n geval biedt het inkorten van de voorhuid (circumcisie) verlichting.

 • Eigen bijdrage voor implantaatgedragen kunstgebitten
  Per 2017 wordt er 10% eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak gevraagd, en voor de bovenkaak 8% van de kosten. In 2016 bestond de bijdrage uit een vast bedrag van €125. De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft bestaan.

 • Start zorgseizoen
  De nieuwe premies worden uiterlijk op 19 november door uw huidige verzekeraar bekend gemaakt. Vanaf dat moment kunt u met onze zorgvergelijker uw zorgverzekering vergelijken en kiezen voor de best bij u passende zorgverzekering.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Pensioen, Zorg en Inkomen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088- 551 41 00 of per e-mail via pzi@saa.nl.

Met vriendelijke groet,
SAA Verzekeringen

*Mannen die vrouw worden


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.