Thema

Gevolgen opname clausule handels- en economische sancties

Vanuit de Europese Unie worden steeds vaker handels- en economische sancties opgelegd. Voor bepaalde risicogebieden (zoals Iran, Syrië etc.) geldt er dan ook een standaard uitsluiting die in diverse polissen is opgenomen (zie onderstaand voorbeeld)

SC 9989           CLAUSULE HANDELS- EN ECONOMISCHE SANCTIES

In aanvulling c.q. afwijking tot hetgeen in de voorwaarden en/of clausules mocht zijn overeengekomen is de navolgende regeling van toepassing verklaard:

  1. Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld.
  2. Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren.

Het doel van opname van deze uitsluiting is om te voorkomen dat (financiële) middelen in handen komen van ongewenste partijen. Dit geldt voor transacties, het leveren van goederen en het indirect faciliteren van transacties. Verzekeren wordt als zodanig beschouwd. Naast de Nederlandse Sanctiewet bestaat er ook Europese verordening, daarin is bepaald dat met bepaalde gesanctioneerde landen geen zaken mogen worden gedaan. Op de webpagina “internationale vrede en veiligheid” van de rijksoverheid zijn de Europese en Nederlandse sanctielijst te vinden.

Vervoert of handelt u in goederen naar gebieden waarop de sanctiewetgeving van toepassing is dan doet u er goed aan contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag! Ons telefoonnummer is 088-5514150.


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.