Thema

Soorten advies

Overlijdensrisicoverzekeringen bij SAA


Totaaladvies

Bij Totaaladvies inventariseren wij uw kennis en ervaring, doelstelling, financiële situatie en risicobereidheid die verband houden met uw situatie bij overlijden. Vervolgens stellen wij na een gedegen analyse een advies op die wij samen met u doornemen en waar gewenst voor u uitvoeren.

De werkzaamheden die bij Totaaladvies worden uitgevoerd zijn:

 1. Volledige inventarisatie met betrekking tot uw kennis en ervaring, doelstelling, financiële situatie en risicobereidheid.
 2. Inventarisatie van de gezondheid van de verzekerde.
 3. Inventarisatie van bijzondere clausules (lijfrenteclausule, verpanding, enz.).
 4. Opmaken van een uitgebreid adviesrapport waarin tevens wordt aangegeven of het product in de huidige vorm nog passend is bij uw huidige (financiële) situatie.
 5. Bemiddelen in het product bij de gekozen verzekeraar (uiteraard is het mogelijk voor u om af te wijken van onze aanbeveling).

Advies op maat

Bij deze vorm van dienstverlening inventariseren wij uw kennis en ervaring op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen. Uw doelstelling, financiële situatie en risicobereidheid zullen wij niet inventariseren en analyseren. Wij kijken vooral of uw premiebedrag goedkoper kan.

Bij advies op maat zullen wij globaal de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 1. Inventarisatie van uw kennis en ervaring.
 2. Inventarisatie van de gezondheid van de verzekerde.
 3. Inventarisatie van bijzondere clausules (lijfrenteclausule, verpanding, enz.).
 4. Opgave van de premie bij oversluiten van de verzekering.
 5. Aanbeveling en motivering van een bepaalde verzekeraar (rekeninghoudend met premie, gezondheid, bijzondere omstandigheden).
 6. Bemiddelen in het product bij de gekozen verzekeraar (uiteraard is het mogelijk voor u om af te wijken van onze aanbeveling).
 7. Begeleiden van het opzeggen van de lopende overlijdensrisicoverzekering (Let op! Wij zullen hiervoor altijd uw handtekening vragen).

Marktvergelijking

Bij dienstverlening op basis van Marktvergelijking zullen wij nadrukkelijk NIET adviseren maar ons slechts beperken tot het beschikbaar stellen van een marktvergelijking en het uitvoeren van de door u gegeven opdracht.

Bij Marktvergelijking zullen wij globaal de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 1. Inventarisatie van uw kennis en ervaring.
 2. Verstrekken van een marktvergelijking.
 3. Bemiddelen in het door u gekozen product bij de door u gekozen verzekeraar.
 4. Begeleiden van het opzeggen van de lopende overlijdensrisicoverzekering (Let op! Wij zullen hiervoor altijd uw handtekening vragen).

Zelf regelen

Alhoewel wij hier geen voorstander van zijn, bieden wij onze relaties de mogelijkheid om zelf hun verzekering over te sluiten. Er zijn echter een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het “oversluiten” van een overlijdensrisicoverzekering.

 1. Soort verzekering: het is belangrijk om de premie van exact dezelfde verzekeringsvorm te vergelijken. De verzekeringsvorm is tenslotte destijds met een bepaald doel gekozen.
 2. Gezondheid van de verzekerde: Bij de berekening van de premie van een verzekering (in het offertestadium) wordt ervan uitgegaan dat de verzekerde een “goede” gezondheid heeft. Wanneer de oude verzekering destijds tegen een hogere premie of onder bepaalde uitsluitingen is geaccepteerd en de gezondheidstoestand is ongewijzigd of wanneer de gezondheidstoestand sinds het aangaan van de verzekering gewijzigd is kan dit betekenen dat ook de nieuwe verzekering alleen tegen een hogere premie kan worden geaccepteerd of zelfs kan worden geweigerd.
 3. Bijzonderheden en bijzondere clausules: Er kan sprake zijn van een lijfrenteclausule, een verpandingsclausule, een afwijkende begunstiging, enz. Het is belangrijk om dit inzichtelijk te hebben voordat de oude verzekering wordt opgezegd.

Het opzeggen van de oude verzekering dient u zelf te regelen, hiervoor bent u zelf verantwoordelijk!


Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.