De Goudse Privé Pakket Online

Bekijk hier wat er precies voor u verandert

Gezinsongevallenverzekering

De Gezinsongevallenverzekering verzekert u tegen de gevolgen van een ongeval van uzelf of uw gezinsleden. Bijvoorbeeld tegen de financiƫle gevolgen van blijvende invaliditeit of het overlijden van een gezinslid.

Een aantal voordelen op een rij

 • Dekking geldt over de hele wereld
 •  Keuze uit twee dekkingsvormen.
 • Geen eigen risico.

Dekking

Deze verzekering is, afhankelijk van de gezinssamenstelling, voor:

 • U als verzekeringnemer.
 • De eventuele echtgenoot, partner of huisgenoot.
 • De eventuele ongehuwde kinderen.

De dekking geldt over de hele wereld als u in Nederland woont. Zodra u niet meer in Nederland woont, vervalt de dekking. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland voor een studie of een daarbij behorende stage, geldt de dekking nog 1 jaar na vestiging in het buitenland.


Aanvullende dekkingen

Er kan gekozen worden voor de volgende aanvullende dekkingen:

 • Schoolongevallen
 • Ongevallen motorrijtuigen
 • Verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit

Wat is verzekerd?

Overlijden*

 • Blijvende invaliditeit*
 • Geneeskundige kosten
 • Tandheelkundige kosten per tand/kies (niet voor volwassenen)
 • Daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname (alleen voor volwassenen)
 • Vergoeding thuishulp per dag (alleen voor volwassenen)

* Bij kinderen jonger dan 16 jaar en personen van 70 jaar of ouder wordt de uitkering gehalveerd.


Wat is niet verzekerd?

De Ongevallenverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. U ontvangt geen vergoeding in de volgende situaties:

 • Algemene uitsluitingen zoals bij atoomkernreactie of molest.
 • Gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. 
 • Uitoefenen van gevaarlijke sporten zoals parachutespringen en raften.
 • Als u een ongeval heeft als bestuurder van een motorvliegtuig of zweefvliegtuig.


Wat vergoeden wij?

De Ongevallenverzekering vergoedt het volgende:

 • Bij overlijden keren wij het verzekerde bedrag uit.
 • Bij blijvende invaliditeit wordt de hoogte van de uitkering bepaald op grond van medische rapporten en de verwachte invaliditeit.
 • Voor de andere onderdelen van de verzekering geldt de vergoeding per dag of per gebeurtenis.

 Uw sessie verloopt binnenkort. U wordt binnen {{countDown}} seconden automatisch uitgelogd.