Goudse rechtsbijstandverzekering 2017-10-18T12:44:16+00:00

Rechtsbijstandverzekering

Met de Rechtsbijstandverzekering is uw hele gezin verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. Arbeidsconflicten, huurgeschillen, verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet worden nagekomen.

Een aantal voordelen op een rij

 • Gespecialiseerde juridische hulp van SRK.
 • U ontvangt geen geld, maar concrete hulp.
 • Ook juridische hulp wanneer er nog geen conflict is.

Uitvoerende partij

Voor de uitvoering van deze verzekering is SRK verantwoordelijk. Dit is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerde juridische hulp biedt aan de relaties van De Goudse. Zij hebben per rechtsgebied gespecialiseerde juristen en ongeveer 50 advocaten in dienst. Kijk voor meer informatie op www.srk.nl.

Dekking

U bent alleen als particulier verzekerd. De verzekering geldt voor een ruime groep personen. Dit zijn onder anderen:

 • Uzelf als verzekeringnemer.
 • De gezinsleden (echtgenoot/partner).
 • De ongehuwde inwonende kinderen.
 • De uitwonende studerende kinderen.

U kunt in allerlei situaties terechtkomen waarbij u rechtsbijstand kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij conflicten die te maken hebben met:

 • Het aankopen van goederen.
 • Uw werk.
 • Het verhalen van schade die anderen aan u toebrengen.
 • Het inhuren van personen of bedrijven waarmee u afspraken heeft gemaakt over het verlenen van werkzaamheden voor u.

Ook kunt u juridisch advies aan het SRK vragen als er geen conflict is. Bijvoorbeeld als u een nieuwe arbeidsovereenkomst wil laten beoordelen.

Verzekerd bedrag

U ontvangt geen vergoeding in geld, maar concrete hulp van SRK.

Wat te doen bij schade

U hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar schades kunnen helaas voor komen. Wilt u weten welke schade er wordt vergoed? Bekijk dan de voorwaarden.

Heeft u schade? Dan kunt u bij ons uw schade melden en regelen wij de rest.

schade melden

Voorwaarden

Dit is een beperkt overzicht van de kenmerken. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Privé Pakket Online Algemene Voorwaarden 2.0 (PPO AV 2.0)
Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden 1.0 (AV RP 1.0)

Eigen risico

Er geldt standaard geen eigen risico. Wel geldt dat:

 • Het belang van het conflict minimaal € 225,- moet zijn.
 • Het belang van het conflict minimaal € 75,- moet zijn als de zaak over een
  motorrijtuig gaat.

Bij conflicten die om een lager bedrag gaan, verleent SRK geen rechtsbijstand. U heeft dan wel recht op telefonische adviesservice of een eenmalig schriftelijk advies.

Aanvullende dekkingen

Er kan gekozen worden voor de volgende aanvullende dekkingen:

 • Eigen woning
 • Motorrijtuigen
 • Belasting- en vermogensrecht

Op uw polis kunt u terugvinden of u deze dekkingen verzekerd heeft. Indien u de dekkingen voor de omzetting verzekerd had, heeft u deze na de omzetting nog steeds verzekerd. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, raadpleegt u dan uw tussenpersoon.

Wat is niet verzekerd?

Soms kunt u geen beroep doen op deze verzekering. Bijvoorbeeld als u de gebeurtenis kon voorzien bij het sluiten van deze verzekering of als het om een strafzaak gaat.

Zelf uw verzekeringen inzien en beheren

Via www.saa.nl/mijndossier kunt u al uw verzekeringen eenvoudig inzien en beheren. Dit verlost u van veel papierwerk en u weet zeker dat u altijd de laatste informatie bij de hand heeft. Naast het inzien en beheren kunt u online verzekeringen toevoegen en ervoor kiezen om alle post via Mijn dossier te ontvangen. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.